2021

Sort by

 Subscribe in iTunes  RSS Feed

Salm 119 adn.122, 'Bydd yn feichiau....'
'Bydd yn feichiau er lles dy was'

Robert Rhys
30-Dec-2021 18:00


Haggai 2 adn.6-9, 'Duw'n ymddangos ...'
'Duw'n ymddangos - Gogoniant a Heddwch!'

Parry Davies
26-Dec-2021 10:30


Robert Rhys
25-Dec-2021 10:00


Cwrdd carolau, Luc 1 adn.78-79
tiriondeb trugaredd ein Duw; trwy yr hon yr ymwelodd a ni godiad haul o'r uchelder, i lewyrchu i'r rhai sydd yn eistedd mewn tywyllwch a chysgod angau, i gyfeirio ein traed i ffordd tangnefedd

Parch. Roger Thomas
19-Dec-2021 18:00


Parry Davies
19-Dec-2021 10:30


1 Bren. 18:17-39, 'Clyw di Israel...'
1 Brenhinoedd 18 adn. 17-39, 'Clyw di Israel beth a ddywed yr Arglwydd'

12-Dec-2021 18:00


Parch. Ifan George
12-Dec-2021 10:30


Parry Davies
5-Dec-2021 18:00


Robert Rhys
5-Dec-2021 10:30Awdurdod Iesu Grist i faddau pechodau
Marc 2 adn.1-17
(sain ddim yn glir ar y dechrau)

Gwyon Jenkins
28-Nov-2021 10:30


Cysur braich Duw
Eseia 40 adn.9-10

Parch. Derrick Adams
21-Nov-2021 18:00


Pa faint mwy
Hebreaid 9 adn.15

Parch. Derrick Adams
21-Nov-2021 10:30


Parry Davies
14-Nov-2021 18:00


Parhau i edrych ar Salm 119...
Parhau i edrych ar Salm 119, yng ngoleuni 1 Thesaloniaid 1

Robert Rhys
14-Nov-2021 10:30


Robert Rhys
7-Nov-2021 18:00


Parry Davies
7-Nov-2021 10:30


Parch. Roger Thomas
31-Oct-2021 18:00


Parry Davies
31-Oct-2021 10:30


Ac ymddigrifaf yn dy orchmynion...
'Ac ymddigrifaf yn dy orchmynion, y rhai a hoffais'
Salm 119:47-48

Robert Rhys
24-Oct-2021 18:00


'Cyflwyno cymeriadau, Cyd-destun consyrnol...&
'Cyflwyno cymeriadau, Cyd-destun consyrnol, Cyhoeddiad Duw'
Haggai 1 adn.1

Parry Davies
24-Oct-2021 10:30


Parch. Roger Thomas
17-Oct-2021 18:00


'Myfyrdod y Cristion'
Salm 119 adn.15

Robert Rhys
17-Oct-2021 10:30


'Cariad Duw'
Hosea 3 adn.1-3

Dr. Gareth Edwards
10-Oct-2021 18:00


'Ond Duw'
Effesiaid 2 adn.4

Dr. Gareth Edwards
10-Oct-2021 10:30


Parry Davies
3-Oct-2021 18:00


Fe gadwaf dy ddeddfau; paid a'm gadael yn...
Fe gadwaf dy ddeddfau; paid 'm gadael yn llwyr
Y Salmau 119 adn.8

Robert Rhys
3-Oct-2021 10:30


Dr. Gwyn Davies
26-Sep-2021 18:00


Dr. Gwyn Davies
26-Sep-2021 10:30


Edifeirwch!
Eseia 55 adn.8-9

Parry Davies
5-Sep-2021 18:00


Gwahoddiad i'r Wledd
Luc 14 adn.15-24

Rhodri Jones
5-Sep-2021 10:30


Balchder Heseceia
2 Brenhinoedd 20 adn.12-21

Parch. Roger Thomas
29-Aug-2021 18:00


Tystiolaeth Duw
Salm 119 adn.2

Gari Lewis
29-Aug-2021 10:30


Parch. Roger Thomas
22-Aug-2021 18:00


Dewi George
22-Aug-2021 10:30


Galw, Gadael, Dychwelyd!
Eseia 55 adn 6-7

Parry Davies
15-Aug-2021 18:00


Parry Davies
15-Aug-2021 10:30


Parry Davies
8-Aug-2021 18:00


'Ond daeth y Gyfraith i mewn, er mwyn...'
'Ond daeth y Gyfraith i mewn, er mwyn i drosedd amlhau; ond lle'r amlhaodd pechod, daeth gorlif helaethach o ras'
Rhuf.5:20

Robert Rhys
8-Aug-2021 10:30


'Adda a Christ'
Rhufeiniaid 5 adn.12-21

Robert Rhys
1-Aug-2021 18:00


'Dyma y dydd a wnaeth yr Arglwydd' (*)
Salm 118 adn. 24

(*) Wedi cael problem gyda'r sain bore ma ni'n flin

Robert Rhys
1-Aug-2021 10:30


Parch. Roger Thomas
25-Jul-2021 18:00


Robert Rhys
25-Jul-2021 10:30


'Beth welodd Balaam?'
Numeri 23:9-10

Robert Rhys
18-Jul-2021 18:00


Parch. Roger Thomas
18-Jul-2021 10:30


Parry Davies
11-Jul-2021 18:00


Parry Davies
11-Jul-2021 10:30


Emyr Jones
4-Jul-2021 18:00


Ein Brenin Iesu
Eseia 55:4

Parry Davies
4-Jul-2021 10:30


'Dychwelwch at yr Arglwydd'
Geiriau'r brenin Heseceia, 2 Cronicl 30 adn.6

Parch. Roger Thomas
27-Jun-2021 18:00


Parry Davies
27-Jun-2021 10:30


'Gwaith yr ARGLWYDD yw hyn...
ac y mae'n rhyfeddod yn ein golwg', Salm 118:23

Robert Rhys
20-Jun-2021 10:30


Parry Davies
13-Jun-2021 10:30


Robert Rhys
6-Jun-2021 10:30


Dameg y Mab Afradlon
Luc 15 - Dameg (stori gyda neges) sy'n cyfeirio at ein cyflwr ysbrydol ac sy'n esbonio fel rydyn ni i ddychwelyd at Dduw

Parch. Roger Thomas
30-May-2021 10:30


Robert Rhys
23-May-2021 10:30


'Nid i ni, O ARGLWYDD, nid i ni, ond...'
Salm 115, 'Nid i ni, O ARGLWYDD, nid i ni, ond i'th enw dy hun, rho ogoniant'

Robert Rhys
16-May-2021 10:30


Parry Davies
9-May-2021 10:30


Parry Davies
2-May-2021


Y Parch. Roger Thomas
25-Apr-2021 10:30


'Dewch Mas'
Salm 114

Robert Rhys
18-Apr-2021 10:30


'Gwrandewch!'
Eseia 55:2-3

Parry Davies
11-Apr-2021 10:30


Robert Rhys
4-Apr-2021 10:30


Parry Davies
28-Mar-2021 10:30


Parch. Roger Thomas
21-Mar-2021 10:30


Robert Rhys
14-Mar-2021 10:30


Parry Davies
7-Mar-2021 10:30


Robert Rhys
1-Mar-2021 11:00


Gwyon Jenkins
28-Feb-2021 10:30


Cyfamod Hedd
Eseia 54 adn. 6 i 10

Parry Davies
21-Feb-2021 10:30


Astudio Duw
Salm 111

Robert Rhys
14-Feb-2021 10:30


Robert Rhys
7-Feb-2021 10:30


Aruthrol Fawredd Gallu Duw
Effesiaid 1 adn.19

Parch. Adrian Brake
31-Jan-2021 10:30


Robert Rhys
24-Jan-2021 10:30


Dychwelyd at Dduw
Eseia 1 ad.1-20

Y Parch. Roger Thomas
17-Jan-2021


Robert Rhys
10-Jan-2021 10:30


Parry Davies
3-Jan-2021 10:30