2024

Sort by

 Subscribe in iTunes  RSS Feed

John Lewis, Pen-y-bont ar Ogwr
21-Jul-2024 10:30
Nahum 1: 1-8 - Dicter a daioni Duw


2 Cor.2 adn.14-17 'Canys perarogl Crist...'
2 Corinthiaid 2 adn.14-17, 'Canys perarogl Crist ydym ni i Dduw...'

Parry Davies
14-Jul-2024 18:00


Marc 10 adn.45, ...yn bridweth dros lawer
Oherwydd Mab y Dyn, yntau, ni ddaeth i gael ei wasanaethu ond i wasanaethu, ac i roi ei einioes yn bridwerth dros lawer.

Robert Rhys
14-Jul-2024 10:30


Marc 10:32-45, '...Iesu yn myned...'
'ac yr oedd yr Iesu yn myned o'u blaen hwynt'

Robert Rhys
7-Jul-2024 18:00Parch. Derrick Adams, Aberystwyth
30-Jun-2024 18:00


Parch. Derrick Adams, Aberystwyth
30-Jun-2024 10:30


Salm 32, Gwyn ei fyd y neb y maddeuwyd...
'Gwyn ei fyd y neb y maddeuwyd ei drosedd, ac y cuddiwyd ei bechod'

Parry Davies
23-Jun-2024 18:00


Robert Rhys
23-Jun-2024 10:30


Robert Rhys
16-Jun-2024 18:00


Hebreaid 11:29, Trwy ffydd yr aethant...
Trwy ffydd yr aethant drwy'r Mor Coch fel pe ar dir sych. Pan geisiodd yr Eifftiaid wneud hynny, fe'u boddwyd

Parry Davies
16-Jun-2024 10:30


Parch. Roger Thomas
9-Jun-2024 18:00


Marc 9:38-50, Yr Hwn nid yw yn ein Herbyn...
Yr Hwn nid yw yn ein Herbyn, Drosom y Mae

Robert Rhys
9-Jun-2024 10:30


Actau 16:30, Foneddigion, beth sy raid imi...
Foneddigion, beth sy raid imi ei wneud i gael fy achub?

Parch. John Treharne
2-Jun-2024 18:00


Marc 9:33-37 Os myn neb fod yn gyntaf...
Os myn neb fod yn gyntaf, efe a fydd olaf o'r cwbl, a gweinidog i bawb

Robert Rhys
2-Jun-2024 10:30


Eseia 30 Gwyn eu byd y rhai oll...
Gwyn eu byd y rhai oll a ddisgwyliant wrtho

Parch. Roger Thomas
26-May-2024 18:00


Parry Davies
26-May-2024 10:30


Dr. John Aaron
19-May-2024 18:00


Dr. John Aaron, Abertawe
19-May-2024 10:30


Actau 14 :1-7, A digwyddodd yn Iconium...
A digwyddodd yn Iconium iddynt fyned ynghyd i synagog yr Iddewon, a llefaru felly...

Parry Davies
12-May-2024 18:00


Hebreaid 11:27, Trwy ffydd y gadawodd...
Trwy ffydd y gadawodd efe yr Aifft...canys efe a ymwrolodd fel un yn gweled yr anweledig

Parry Davies
12-May-2024 10:30


Robert Rhys
5-May-2024 10:30


Robert Rhys
5-May-2024 06:00


Gwydion Lewis, Caerdydd
28-Apr-2024 18:00


Gwydion Lewis, Caerdydd
28-Apr-2024 10:30


Genesis 5:24, Rhodiodd Enoch gyda Duw...
Rhodiodd Enoch gyda Duw, ac yna nid oedd mwyach, oherwydd cymerodd Duw ef.

Dr. Gwyn Davies
21-Apr-2024 18:00


Dr. Gwyn Davies, Aberystwyth
21-Apr-2024 10:30


Luc 15:1-10, Damhegion y Ddafad a'r...
Damhegion y Ddafad a'r Darn Arian Colledig

Parch. Roger Thomas
14-Apr-2024 18:00


Marc 9:7, Hwn yw fy fy Mab, yr Anwylyd...
Hwn yw fy fy Mab, yr Anwylyd; gwrandewch arno

Robert Rhys
14-Apr-2024 10:30


Marc 9:4, Ac ymddangosodd iddynt Eleias...
Ac ymddangosodd iddynt Eleias, gyda Moses: ac yr oeddent yn ymddiddan a'r Iesu

Robert Rhys
7-Apr-2024 18:00


Parry Davies
7-Apr-2024 10:30


Parry Davies
31-Mar-2024 18:00


Robert Rhys
31-Mar-2024 10:30


Alwyn Roberts
24-Mar-2024 18:00


Alwyn Roberts, Abertawe
24-Mar-2024 10:30


Eseia 26 adn.1-2, Yn y dydd hwnnw cenir......
Yn y dydd hwnnw cenir y gan hon yng ngwlad Jwda...

Parch. Roger Thomas
17-Mar-2024 18:00


Luc 24:44-49, Yr Ysbryd Glan...
Yr Ysbryd Glan sy'n ein gwisgo ni gyda nerth

Parch. Isaias Grandis, Llanelli a'r Cylch
17-Mar-2024 10:30


Marc 8:34-38 Y neb a fynno ddyfod ar fy ol i...
Y neb a fynno ddyfod ar fy ol i, ymwaded ag ef ei hun a chyfoded ei groes a dilyned fi

12-Mar-2024 18:00Actau 13:38-39 '...trwy yr hwn yr ydys...'
'yr ydys yn pregethu i chwi faddeuant pechodau'

Parry Davies
3-Mar-2024 18:00Parch. Roger Thomas
25-Feb-2024 18:00


Parry Davies
25-Feb-2024 10:30


Parch. Emyr James, Caerdydd
18-Feb-2024 18:00


Parch. Emyr James, Caerdydd
18-Feb-2024 10:30


Parch. Alun Johnson, Cefn Hengoed
11-Feb-2024 18:00


Parch. Alun Johnson, Cefn Hengoed
11-Feb-2024 10:30


Marc 8:1-26, Ydyn ni'n gweld...
Ydyn ni'n gweld, ydyn ni'n clywed?

Robert Rhys
4-Feb-2024 18:00


Parry Davies
4-Feb-2024 10:30


Emyr Jones, Resolfen
28-Jan-2024 18:00


Eseia 25, ...a bydd yr Arglwydd Dduw yn sychu...
...a bydd yr Arglwydd Dduw yn sychu ymaith ddagrau oddi ar bob wyneb...

Parch. Roger Thomas
28-Jan-2024 10:30


Robert Rhys
21-Jan-2024 18:00


Parry Davies
21-Jan-2024 10:30


Parch. Roger Thomas
14-Jan-2024 18:00


Parry Davies
14-Jan-2024 10:307-Jan-2024 10:30