2020

Sort by

 Subscribe in iTunes  RSS Feed

Robert Rhys
27-Dec-2020 10:30


Doethion a Aethant
Mathew 2 adn.12

Parry Davies
25-Dec-2020 10:15


Parch. Roger Thomas
20-Dec-2020 10:30


Gwerth difesur enaid y Gwas
Eseia 53 adn.10-12

Parry Davies
13-Dec-2020 10:30


Robert Rhys
6-Dec-2020 10:30


Parch. Roger Thomas
29-Nov-2020 10:25


Parry Davies
22-Nov-2020 10:30


Robert Rhys
15-Nov-2020 10:30


Parry Davies
8-Nov-2020 10:30


Parch. Roger Thomas
1-Nov-2020 10:30


Robert Rhys
25-Oct-2020 10:30


Parry Davies
18-Oct-2020 10:30


Parch. Roger Thomas
11-Oct-2020 10:30


Parry Davies
11-Oct-2020 10:30


Parch. Roger Thomas
27-Sep-2020 10:30


Molwch yr Arglwydd
Salm 104:24 'Mor lluosog yw dy weithredoedd, O ARGLWYDD! gwnaethost hwynt oll mewn doethineb: llawn yw y ddaear o'th gyfoeth'

Robert Rhys
20-Sep-2020


Diddanu, Deffro a Dianc
Eseia 51:12 - 52:12

Parry Davies
13-Sep-2020 10:30


Robert Rhys
6-Sep-2020 10:30


Pam wnaeth Iesu Grist farw ar y groes?
1 Pedr 3:18 'Oherwydd dioddefodd Crist yntau un waith am byth dros bechodau, y cyfiawn dros yr anghyfiawn, i'ch dwyn chwi at Dduw'

Parch. Roger Thomas
30-Aug-2020 10:30


Eseia 51:1-11
'Deffro, deffro, gwisg dy nerth, O fraich yr Arglwydd'

Parry Davies
23-Aug-2020 10:30


Ioan 17:6
'Yr wyf wedi amlygu dy enw i'r rhai a roddaist imi allan o'r byd'

Gari Lewis
16-Aug-2020 10:30


Salm 102
Iesu Grist ar Ei Orsedd

Robert Rhys
9-Aug-2020 10:30


Ioan 6:16-21
Y Brenin a'r Storm

Rhodri Jones
2-Aug-2020 10:30


Sechareia 13 adn.1
Iesu Grist - Ffynnon i'n golchi o'n holl bechodau

Parch. Roger Thomas
26-Jul-2020 10:30


Robert Rhys
19-Jul-2020 10:30


Salm 42:1-5
Gobaith mewn Galar

Dr Gwyn Davies
12-Jul-2020 10:30


Eseia 50:4-10
Trydydd Gan y Gwas yn Eseia

Parry Davies
5-Jul-2020 10:30


3 Ioan
Partneriaeth yn yr Efengyl

Carwyn Graves
28-Jun-2020 10:30


Luc 21:11
'Bydd daeargrynfu dirfawr, a newyn a phlau mewn mannau'
***Gweler 'SYLW AR OL PREGETHU' o dan y fideo yn Youtube***

Parch. Roger Thomas
21-Jun-2020 10:30


14.06.20 (Bore) Ioan 14:1
'A daeth y Gair yn gnawd a phreswylio yn ein plith, yn llawn gras a gwirionedd'

Robert Rhys
14-Jun-2020 10:30


07.06.20 (Bore) Eseia 49:22-26
Cariad Duw yn Concro

Parry Davies
7-Jun-2020 10:30


31.05.20 (Bore) Actau 2:38
'Edifarhewch, a bedyddier pob un ohonoch yn enw Iesu Grist er maddeuant eich pechodau, ac fe dderbyniwch yr Ysbryd Glan yn rhodd'

Parch. Roger Thomas
31-May-2020 10:30


24.06.20 (Bore) Ioan 1:1
'Yn y dechreuad yr oedd y Gair'

Robert Rhys
24-May-2020 10:30


10.05.20 (Bore) Marc 4:35-41
Iesu yn Gostegu'r Storm

Parch. Roger Thomas
10-May-2020 10:30


Robert Rhys
3-May-2020 10:30


25.04.20 (Bore) Eseia 49 adn.16-17
Duw a'n cofiodd, Duw a'n carodd
Parry Davies

25-Apr-2020 10:30


19.04.20 (Bore) Ioan 21:1-19
Iesu'n ymddangos i'r saith disgybl wrth For Galilea
Parch. Roger Thomas

19-Apr-2020 10:30


Robert Rhys 12.04.20 (Bore) Salm 100
A oes modd canu mawl i Dduw heb gredu yn atgyfodiad Iesu Grist?

12-Apr-2020 10:30


5-Apr-2020 10:00


29-Mar-2020 10:00


22-Mar-2020 10:30


Robert Rhys 15.03.20 (Nos) Salm 99
Sanctaidd, Sanctaidd, Sanctaidd

15-Mar-2020 18:00


Parry Davies 15.03.20 (Bore) Eseia 49 adn.13-26
Can y Proffwyd, Cywilydd Seion, Cariad Duw

15-Mar-2020 10:30


8-Mar-2020 18:00


Parry Davies 08.03.20 (Bore) Eseia 49 adn.8-12
Bendithion y cyfamod yn Iesu Grist

8-Mar-2020 10:30


Parch. Roger Thomas 01.03.20 (Bore) Daniel 4:34
'Codais i, Nebuchadnesar, fy llygaid i'r nefoedd'

1-Mar-2020 18:00


Robert Rhys 01.03.20 (Bore Dydd Gwyl Dewi) Salm 98
'i gofio'n ddiolchgar am y dreftadaeth...cyfieithu y Testament Newydd wedi digwydd yn Abergwili...emynwyr'

1-Mar-2020 10:30


Parch. Derrick Adams 23.02.20 (Nos) 1 Ioan 4:11
'Gyfeillion annwyl, os yw Duw wedi ein caru ni fel hyn, fe ddylem ninnau hefyd garu ein gilydd'

23-Feb-2020 18:00


Parch.Derrick Adams 23.02.20 (Bore) Philipiaid 3:9
'a'm cael ynddo Ef, heb ddim cyfiawnder o'm heiddo fy hun sy'n tarddu o'r Gyfraith, ond hwnnw sydd trwy ffydd yng Nghrist, y cyfiawnder sydd o Dduw ar sail ffydd'

23-Feb-2020 10:30


16-Feb-2020 18:00


Parch. John Mainwaring 16.02.20 (Bore) Hebreaid 9
Ymddangosiad Iesu Grist - Gorffenol, Presennol, Dyfodol

16-Feb-2020 10:309-Feb-2020 10:30


Robert Rhys 02.02.20 (Nos) Salm 97
Yr Arglwydd sydd yn teyrnasu

2-Feb-2020 18:00


Parry Davies 02.02.20 (Bore) Eseia 49:7-8
Iesu Grist: Gyfamod yr Arglwydd

2-Feb-2020 10:30


26-Jan-2020 18:00


26-Jan-2020 10:30


Parch. Roger Thomas 19.01.20 (Nos) Daniel 3
Sadrach, Mesach ac Abednego yn y ffwrnais dan!

19-Jan-2020 18:00


Robert Rhys 19.01.20 (Bore) Salm 96
Adn.10 'Dywedwch ymysg y cenhedloedd, Yr ARGLWYDD sydd yn teyrnasu'

19-Jan-2020 10:30


12-Jan-2020 18:00


Parry Davies 12.01.20 (Bore) Hebreaid 2:1-4
Dal yn well ar y pethau a glywsom

12-Jan-2020 10:30


5-Jan-2020 18:00


5-Jan-2020 10:30