2019

Sort by

 Subscribe in iTunes  RSS Feed

29-Dec-2019 18:00


29-Dec-2019 10:30


25-Dec-2019 10:00


Cwrdd Carolau 22.12.19 (Nos) Luc 2:11-12
'ganwyd i chwi heddiw yn nhref Dafydd, Waredwr, yr hwn yw'r Meseia, yr Arglwydd; a dyma'r arwydd i chwi: cewch hyd i'r un bach wedi ei rwymo mewn dillad baban...'

22-Dec-2019 18:00


Robert Rhys 22.12.19 (Bore) Salm 95 (1)
Adn. 1-5 Deuwch ac Addolwn

22-Dec-2019 10:30


Parch. Roger Thomas 15.12.19 (Nos) Micha 5:2-5
Proffwydoliaeth o enedigaeth y Meseia

15-Dec-2019 18:00


15-Dec-2019 10:30


Gwilym Tudur 08.12.19 (Nos) Eseia 7:14
Eseia 7:14 'Am hynny, y mae'r ARGLWYDD ei hun yn rhoi arwydd i chwi: Wele ferch ifanc yn feichiog, a phan esgor ar fab, fe'i geilw'n Immanuel'

8-Dec-2019 18:00


8-Dec-2019 10:30


Robert Rhys 01.12.19 (Nos) 2 Cor.11:2
Eiddigedd duwiol Paul dros burdeb yr eglwys

1-Dec-2019 18:00


1-Dec-2019 10:30


John Lewis 24.11.19 (Nos) Heb.11:1-3, 23-29
Y bywyd Cristnogol yn fywyd ffydd

24-Nov-2019 18:00


John Lewis 24.11.19 (Bore) 1 Bren. 21:27-22:28
Y proffwyd Michea yn rhybuddio Ahab

24-Nov-2019 10:30


Robert Rhys 17 Tachwedd 2019 (Nos) 2 Cor.12
Adn.9, 'Digon i ti fy ngras i'

17-Nov-2019 18:00


17-Nov-2019 10:30


Dafydd Job 10.11.19 (Nos) Salm 23
'Yr Arglwydd yw fy mugail'

10-Nov-2019 18:00


10-Nov-2019 10:30


Parry Davies 03.11.19 (Nos) 1 Ioan 1:9
'y mae Ef ... yn gyfiawn, ac felly fe faddeua inni ein pechodau'

3-Nov-2019 18:00


Robert Rhys 03.11.19 (Bore) 2 Cor. 11-13
'Er ei groeshoelio ef mewn gwendid, eto y mae'n byw trwy nerth Duw'

3-Nov-2019 10:30