2022

Sort by

 Subscribe in iTunes  RSS Feed

Hebreaid 10 adn. 7, Wele fi yn dyfod...
Wele fi yn dyfod... i wneuthur dy ewyllys Di, O Dduw

Parry Davies
25-Dec-2022 18:00


Parry Davies
25-Dec-2022 10:30


Parry Davies
18-Dec-2022 10:30


Robert Rhys
11-Dec-2022 18:00


Parch. Steffan Jones, Pontardawe
11-Dec-2022 10:30


Parry Davies
4-Dec-2022 18:00


Robert Rhys
4-Dec-2022 10:30Parry Davies
27-Nov-2022 10:30


Parry Davies
20-Nov-2022 18:00


Robert Rhys
20-Nov-2022 10:30


Parch. Roger Thomas
13-Nov-2022 18:00


Parch. Roger Thomas
13-Nov-2022 10:30


Robert Rhys
8-Nov-2022 18:00


Parry Davies
6-Nov-2022 10:30


Luc 18:10-14, Sut mae bod yn dduwiol...
Sut mae bod yn dduwiol heb droi yn Pharisead?

Parch. Dafydd Job, Bangor
30-Oct-2022 10:30


Robert Rhys
23-Oct-2022 18:00


Parry Davies
23-Oct-2022 10:30


Actau 16:30, 'beth sydd rhaid imi ei wneud...&
Beth sydd rhaid imi ei wneud i gael fy achub?

Parch. Roger Thomas
16-Oct-2022 18:00


Robert Rhys
16-Oct-2022 10:30


Parch. Roger Thomas
12-Oct-2022 18:00


Parry Davies
9-Oct-2022 18:00


Rhodri Jones, Caerdydd
9-Oct-2022 10:30


Parry Davies
3-Oct-2022 18:00


Robert Rhys
2-Oct-2022 10:30


Dr. Gwyn Davies, Aberystwyth
25-Sep-2022 18:00


Salm 73 adn. 25, Pwy sydd gennyf fi...
Pwy sydd gennyf fi yn y nefoedd ond tydi?

Dr. Gwyn Davies, Aberystwyth
25-Sep-2022 10:30


Parry Davies
18-Sep-2022 18:00
Y weddi sy'n cyfrif


Robert Rhys
18-Sep-2022 10:30


Robert Rhys
11-Sep-2022 18:00


Dewi George
11-Sep-2022 10:30


Eseciel 34:23, 'Byddaf yn gosod arnynt...'
'Byddaf yn gosod arnynt un bugail, fy ngwas Dafydd, a bydd ef yn gofalu amdanynt'

Parch. Roger Thomas
4-Sep-2022 18:00


Parry Davies
4-Sep-2022 10:30


Genesis 26:25, y Weddi y mae Duw...
Y Weddi y mae Duw yn hoff o'i hateb

Parch. Dewi Tudur
28-Aug-2022 18:00


Parch. Dewi Tudur
28-Aug-2022 10:30


Parch. Roger Thomas
21-Aug-2022 18:00


Parry Davies
21-Aug-2022 10:30


Robert Rhys
14-Aug-2022 18:00


Robert Rhys
14-Aug-2022 10:30


Parry Davies
7-Aug-2022 18:00


Robert Rhys
7-Aug-2022 10:30


Parch. Roger Thomas
31-Jul-2022 18:00


Parry Davies
31-Jul-2022 10:30Salm 137, 'Sut y medrwn ganu...?
'Sut y medrwn ganu can yr ARGLWYDD mewn tir estron?

Robert Rhys
24-Jul-2022 10:30


Luc 19:9, Heddiw...daeth iachawdwriaeth...
'Heddiw...daeth iachawdwriaeth i'r ty hwn'

Parch. Roger Thomas
17-Jul-2022 18:00


Robert Rhys
17-Jul-2022 10:30


Parch. Meirion Thomas, Casnewydd
10-Jul-2022 18:00


Parch. Meirion Thomas, Casnewydd
10-Jul-2022 10:30


Salm 135, 'yr Arglwydd a wnaeth yr hyn...'
'yr Arglwydd a wnaeth yr hyn oll a fynnai yn y nefoedd...'

Robert Rhys
3-Jul-2022 18:00


Parry Davies
3-Jul-2022 10:30


Parch. Roger Thomas
26-Jun-2022 18:00


Parry Davies
26-Jun-2022 10:30


John Lewis
19-Jun-2022 18:00


John Lewis
19-Jun-2022 10:30


Robert Rhys
12-Jun-2022 18:00


12-Jun-2022 10:30


Parry Davies
5-Jun-2022 18:00


Salm 133, 'Mor dda ac mor ddymunol...'
'Mor dda ac mor ddymunol yw i bobl fyw'n gytun...'

Robert Rhys
5-Jun-2022 10:30


Rhufeiniaid 10:9, 'Os cyffesi Iesu...'
'Os cyffesi Iesu yn Arglwydd a'th enau, a chredu yn dy galon fod Duw wedi ei gyfodi ef oddi wrth y meirw, cei dy achub'

Parch. Roger Thomas
29-May-2022 18:00


Parry Davies
29-May-2022 10:30


Eseciel 17:22-23, Dyfodiad y Meseia, Iesu Grist...
Dyfodiad y Meseia, Iesu Grist, a Thwf Ei Deyrnas

22-May-2022 18:00


Parry Davies
22-May-2022 10:30


Parch. Robert Thomas
15-May-2022 18:00


Robert Rhys
15-May-2022 10:30


Parry Davies
8-May-2022 18:00


Robert Rhys
8-May-2022 10:30


Parry Davies
1-May-2022 18:00


Salm 130, 'Os creffi ar anwireddau, Arglwydd..
'Os creffi ar anwireddau, ARGLWYDD, O ARGLWYDD, pwy a saif'

Robert Rhys
1-May-2022 10:30Eseciel 11:19, 'tynnaf ohonynt y galon garreg.
'tynnaf ohonynt y galon garreg, a rhoi iddynt galon gig'

Parch. Roger Thomas
24-Apr-2022 10:30


Parry Davies
10-Apr-2022 18:00


Salm 127, 'Os yr Arglwydd nid adeilada...'
'Os yr Arglwydd nid adeilada y ty, ofer y llafuria ei adeiladwyr wrtho'

Robert Rhys
10-Apr-2022 10:30


Parch. Roger Thomas
3-Apr-2022 18:00


Parry Davies
3-Apr-2022 10:30


Parry Davies
27-Mar-2022 18:00


Robert Rhys
27-Mar-2022 10:30


Parch. Emyr James
20-Mar-2022 18:00


Eseia 6 adn. 1-8, 'Presenoldeb y Duw...'
'Presenoldeb y Duw Gogoneddus, Sanctaidd a Graslon'

Parch. Emyr James
20-Mar-2022 10:30Robert Rhys
13-Mar-2022 10:30


Jer.9:24, 'y sawl sy'n ymffrostio...'
Jeremeia 9:24, 'Ond y sawl sy'n ymffrostio, ymffrostied yn hyn: ei fod yn fy neall ac yn fy adnabod i'

Parch. Roger Thomas
6-Mar-2022 18:00


Parry Davies
6-Mar-2022 10:30


Parch. Rhodri Brady
27-Feb-2022 18:00


Parch.Rhodri Brady
27-Feb-2022 10:30


Robert Rhys
20-Feb-2022 18:00


Parry Davies
20-Feb-2022 10:30


Dr. John Aaron
13-Feb-2022 18:00


Dr. John Aaron
13-Feb-2022 10:30Parch. Derrick Adams
6-Feb-2022 10:30


Robert Rhys
30-Jan-2022 18:00


Parry Davies
30-Jan-2022 10:30


Haggai 2:10-19, 'o'r dydd hwn...'
Haggai 2 adn.10-19, 'o'r dydd hwn ymlaen fe'ch bendithiaf'

Parry Davies
23-Jan-2022 18:00


Salm 122 adn.22, 'Ein traed a safant...'
'Ein traed a safant o fewn dy byrth di, O Jerwsalem'

Robert Rhys
23-Jan-2022 10:30


2 Cor. 8 adn.9
2 Corinthiaid 8:9, 'yr ydych yn gwybod am ras ein Harglwydd Iesu Grist, fel y bu iddo, ac yntau'n gyfoethog, ddod yn dlawd drosoch chwi, er mwyn i chwi ddod yn gyfoethog trwy ei dlodi ef'

Alwyn Roberts
16-Jan-2022 18:00


Ioan 3 adn.16, Do, carodd Duw y byd gymaint...
Ioan 3 adn.16, 'Do, carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig Fab, er mwyn i bob un sy'n credu ynddo ef beidio mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol'

Alwyn Roberts
16-Jan-2022 10:30


Parch. Roger Thomas
9-Jan-2022 18:00


Robert Rhys
9-Jan-2022 10:30


Robert Rhys
2-Jan-2022 18:00


Hebreaid 12:26-27, 'Unwaith eto...'
Hebreaid 12:26-27, 'Unwaith eto ysgydwaf y ddaear a'r nefoedd'

Parry Davies
2-Jan-2022 10:30